Tarieven

Tarieven


HUISWERKBEGELEIDING

2 dagen p/w* € 200,00 p/p*

3 dagen p/w* € 285,00 p/p*

4 dagen p/w* € 375,00 p/p*

5 dagen p/w *€ 430,00 p/p*


* per week, per periode
-> één periode is 4 weken


Inschrijfkosten € 25,00
(eenmalig)


BIJLES

€31,00 per uur 


Als een leerling wordt aangemeld voor huiswerkbegeleiding dan is er altijd een intakegesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
- Tijdens het intakegesprek worden de volgende onderwerpen  besproken:
- Wat is de reden dat de leerling aangemeld is voor huiswekbegeleiding.
- Hoe heeft de leerling zijn huiswerk tot dan toe gemaakt/gepland.

- Zijn er vakken waar de leerling moeite mee heeft.

- Welke andere bezigheden heeft de leerling naast school.
- Hoeveel dagen per week en op welke dagen wordt er huiswerkbegeleiding afgenomen.


  

"Huiswerkbegeleiding in een ontspannen en huiselijke sfeer  "